Skip to main content

Montaż okien. Klucz do satysfakcji.

Montaż okien, to temat rzeka, o którym można napisać całe tomy. Dla wygody czytelników zebraliśmy i przedstawiamy kilka oczywistych prawd montażowych, których znajomość pozwoli ograniczyć ryzyko narażenia się na nieprofesjonalny montaż.

 

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 1

Prawidłowy montaż okien powinien sprawić, że okna będą stanowić jednolity i trwały system ze ścianą budynku.

Podstawowe dla prawidłowego funkcjonowania zamontowanych okien jak i całego obiektu jest prawidłowe wykonanie połączenia okna ze ścianą budynku. Jeśli połączenie okno-ściana jest wykonane nieprawidłowo, a zdarza się to nadzwyczaj często, to proces powstawania uszkodzeń okna i degradacji budynku rozpoczyna się już w momencie jego wbudowania.

Na trwałość połączenia okna z murem podstawowy wpływ mają obciążenia statyczne występujące od naporu wiatru (parcie i ssanie), naprężenia w wyniku zmiennych temperatur oraz mechaniczne naprężenia eksploatacyjne. Przy niedostatecznie trwałych zespoleniach okna z murem, złącza mogą ulegać rozszczelnieniu i rozpoczyna się proces powstawania uszkodzeń. W powstające szczeliny wnika wilgoć wewnętrzna, a od zewnątrz woda opadowa i zimne powietrze.

Nietrwałe połączenie okna z murem powoduje trwałe uszkodzenia i nieodwracalne deformacje okien oraz uszkodzenia ościeży.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 2

Połączenie okna ze ścianą powinno być tak samo trwałe i szczelne jak pokrycie dachowe.

Porównaj dom do części odzieży jesienno - zimowej. Dach to czapka, ściany z oknami to płaszcz, a fundament to buty.

Okna mają być ozdobą płaszcza, a nie łatami zakrywającymi dziury!!!

Jeśli okna mają stać elementem płaszcza Twojego domu, to należy dobrze zaizolować połączenia okien ze ścianą, materiałem izolacji termicznej, a dodatkowo uszczelnić te połączenia od zewnątrz i wewnątrz zakładając izolację przeciwko niekontrolowanej penetracji złącz przez wodę opadową i wilgoć. Nie zawsze wszystkie te czynności można wykonać jednocześnie w trakcie samego montażu stolarki, ale wykonać je po prostu trzeba.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 3

Połączenie: Okno / Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej / Ściana, musi być rozpatrywane jako całość i wykonane zgodnie z zasadą: "Strona wewnętrzna powinna być zawsze szczelniejsza niż zewnętrzna".

Konstrukcja musi być szczelna od strony wnętrza i osiągamy to, stosując do uszczelnień wewnętrznych materiały paroizolacyjne. Zabezpieczenia przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi powinny w znacznym stopniu przeciwdziałać wnikaniu wody opadowej do wnętrza i w sposób kontrolowany odprowadzać na zewnątrz tę, która przedostała się do środka, a osiągamy to stosując do uszczelnień materiały paroprzepuszczalne.

Granica pomiędzy warunkami panującymi w pomieszczeniu i warunkami panującymi na zewnątrz budynku musi być wyodrębniona wzdłuż całej powierzchni ściany zewnętrznej i nie może być przerwana. Przerwy w połączeniach uszczelniających są najczęstszą przyczyną powstawania niekorzystnych zjawisk związanych z niekontrolowanymi stratami energii, zawilgoceniem i przemarzaniem, zwanych mostkami termicznymi.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 4

Montaż to newralgiczny punkt wymiany lub wbudowywania okien. 90 % usterek reklamowanych przez nabywców spowodowanych jest niewłaściwym montażem.

Tak właśnie jest. Czasochłonny i doskonały wybór okien może zostać w jednej chwili zniweczony brakiem profesjonalizmu ekipy montażowej. Złej jakości usługa montażowa może prowadzić nie tylko do nieosiągnięcia celów zakładanych przy zakupie okien, np. oszczędności energii, tłumieniu hałasu, ale może spowodować nieodwracalne uszkodzenie lub całkowite zniszczenie stolarki okiennej.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 5

W Polsce nie ma żadnego powszechnie obowiązującego przepisu określającego zasady poprawnego montażu. Brak również odpowiednich norm !!!

Jeśli nie ma powszechnie obowiązujących zasad montażu, to pierwszym zadaniem nabywcy okien jest ustalenie z wykonawcą usługi montażowej sposobu jej wykonania i warunków odbioru robót montażowych. Sposób wykonania montażu okien i warunki odbioru robót powinny zostać szczegółowo opisane w zawieranej umowie. Nie stosując się do tego prostego zalecenia, nabywcy okien narażają się na długotrwałe rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych i to rozstrzyganie wyłącznie w oparciu o tak zwaną "wiedzę i sztukę budowlaną" reprezentowaną przez biegłych i sądy.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 6

Jeśli zasad wbudowania okien nie określa projekt budowlany, wbudowywanie okien powinno każdorazowo odbywać się zgodnie z zasadami określonymi przez producenta okien w "Instrukcji montażu".

W dobrze wykonanych projektach domów, można znaleźć opisane przez architekta nie tylko istotne właściwości okien, ale również sposób ich wbudowania. Jeśli nie można skorzystać z zasad określonych w projekcie, podstawę do określenia sposobu montażu okien powinna stanowić "Instrukcja montażu" wydana przez producenta okien.

Dwa dokumenty o podstawowym znaczeniu dla wszystkich producentów okien zobowiązują do wbudowywania okien w oparciu o zalecenia instrukcji producentów okien.

W każdej z Aprobat Technicznych ITB w rozdziale "Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania" czytamy:

 

"Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu… powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy"

 

W normie PN-EN 14351-1:2006 w punkcie 6 stwierdza się:

 

"Producent powinien zapewnić poniższe informacje, obejmujące:  wymagania montażowe i technikę montażu ( na budowie), jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za instalowanie wyrobu…"

 

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 7

Zanim zdecydujesz się na zlecenie wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta, zapoznaj się z jej treścią!!!

W Polsce istnieje około 3.000 firm produkujących okna. W braku powszechnie obowiązujących zasad wykonywania robót montażowych może istnieć, zatem 3.000 różnych instrukcji i sposobów na ich wykonywanie. Najprostszy mógłby brzmieć: "Montaż wykonany ma być dobrze". Tylko, co to znaczy i dla kogo dobrze?

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 8

Jeśli treść instrukcji producenta nie spełnia oczekiwań, istnieją dwie inne możliwości poprawnego określenia sposobu montażu stolarki okiennej.

Oprócz instrukcji producentów, ogólne zasady poprawnego montażu okien określają również:

 • Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 "Montaż okien i drzwi balkonowych".
 • Katalogi systemowe wydane dla poszczególnych systemów profili okiennych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wzorem innych państw Europejskich, polski Instytut Techniki Budowlanej także podjął próbę ujednolicenia zasad wbudowywania okien i drzwi balkonowych. We wrześniu 2006 roku opublikowany został dokument tzw. Instrukcja 421/2006 "Montaż okien i drzwi balkonowych".

Wzorowane na niemieckiej instrukcji montażu okien wydanej przez instytut jakości RAL, zalecenia instrukcji ITB, to bez dwóch zdań, najlepszy sposób na zapewnienie sobie poprawności montażu w zgodzie z „wiedzą i sztuką budowlaną”. Wielostronicowa instrukcja dość szczegółowo opisuje podstawowe zasady pomiaru, montażu i uszczelnienia okien w warunkach najczęściej spotykanych na budowach.

Jeśli instrukcja montażu producenta nie istnieje lub jest mało kompletna, radzimy w umowie umieścić zapis, że wbudowanie stolarki odbędzie się zgodnie z zasadami montażu określonymi w instrukcji ITB 421/2006.

W sytuacji braku instrukcji producenta lub jej mało kompletnej treści oraz braku zgody na stosowanie zasad instrukcji 421/2006, można odwołać się do zasad montażu ustalonych przez właściciela systemu profili, z jakich wykonane są okna.

Każdy z producentów okien wie, że posiadany przez niego katalog produkcyjny dla określonego systemu okien i drzwi balkonowych z PVC-U zawiera w swej treści zalecenia dotyczące sposobu wbudowywania okien. Może je sam zastosować przy wykonywaniu robót lub przekazać odpowiednie wytyczne podwykonawcom, oczywiście informując o nich przed podpisaniem umowy również nabywcę okien.

MONTAŻOWA PRAWDA Nr 9

Dobrze wykonany montaż okien, to nie tylko montaż wykonany zgodnie z instrukcją montażu, ale przede wszystkim wykonany bezbłędnie. Chcąc mieć dobrze zamontowane okna warto znać podstawowe błędy popełniane przy montażu okien.

Nie będąc fachowcem niektóre usterki montażu zauważa się dopiero po pewnym czasie od zakończenia robót ( pierwsze chłody, deszcze), a wtedy ich naprawa, to poważne przedsięwzięcie, związane zazwyczaj z burzeniem dopiero co wykończonych ościeży okiennych i demontażem okien.

Usuwanie usterek montażowych zawsze kosztuje znacznie więcej niż pozorne oszczędności poczynione na etapie wyboru stolarki i określania sposobu realizacji robót montażowych.

Do najczęściej spotykanych wad w wykonawstwie robót montażowych bardzo niekorzystnie wpływających na jakość i trwałość okien trzeba zaliczyć:

 • Stosowanie zbyt sztywnych pianek poliuretanowych lub ich niedbałe stosowanie.
 • Brak zabezpieczenia przed wilgocią wewnętrzną i wodą opadową z zewnątrz.
 • Brak lub niedostateczną ilość kotew lub dybli łączących mechanicznie okno z murem.
 • Brak listew progowych.
 • Montaż okien bez klocków podporowych.
 • Stosowanie niewłaściwych zamienników łączników systemowych.
 • Błędy wymiarowania powodujące zbyt duże lub za małe luzy dylatacyjne.
 • Zapchane lub niedrożne otwory odwodnienia.
 • Brak wentylacji komór kształtowników okiennych w oknach kolorowych.

Źródło: OKNOTEST.PL

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Niezbędne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Analytityczne
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam