Jest sporo wymagań, które muszą być spełnione przy wykonywaniu prawidłowego montażu. Wiele z nich już Państwu przedstawialiśmy. Dziś chcielibyśmy przedstawić wymaganie, które nakazuje takie
wykonanie połączenia konstrukcji okna z ościeżem, aby zapobiec występowaniu niepożądanego zjawiska kondensacji pary wodnej na jego wewnętrznej powierzchni.

Cytując portal Oknotest.pl:
,,W celu zachowania tego warunku, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.”

Wykonując swoje montaże staramy się pracować z największą starannością.
Po przeprowadzonych przez Mobilne Labolatorium Techniki Budowlanej badaniach montażu na naszych budowach, doskonale wiemy, że ,,diabeł tkwi w szczegółach”.
Podczas wykonywania prawidłowego montażu nie można iść drogą na skróty. Nie można stosować żadnych kompromisów, ani pseudo oszczędności.
Tylko wtedy można spełnić opisywany powyżej warunek oraz pozostałe wymagania obiektowe, projektowe i inwestorskie.
Dokładnie tak przeprowadzony został montaż w prezentowanym obiekcie.
Stolarka aluminiowa oraz okna PCV od firmy AdamS została odpowiednio uszczelniona, właściwie podparta i zgodnie z wytycznymi zamontowana mechanicznie.
My jesteśmy ze swojej pracy zadowoleni, a inwestor może być spokojny i pewny, że jest dokładnie tak jak się umawialiśmy. 

Szymko - prawidłowy montaż z gwarancją szczelności
#okna #szymko #oknapvc #oknapcv #drzwi #rolety #krispol #windows #praca #dom #budowa #prawidłowymontaż