Przygotowanie otworów pod Ciepły montaż

Często praktyką montażystów w Polsce jest brak należytego przygotowania otworów okienny pod przyszły montaż okien, przez co sposób w jaki zostaje wykonane mechaniczne połączenie okna z murem oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych uszczelnieniem np. pianką montażową zwaną też pianką PU  nie spełnia swojej roli. Niestaranność i pośpiech montażystów może wykończyć nawet najlepsze okno! Dodatkowo narażamy się na przedmuchy i przewiewy wiatru oraz przeciekanie wody do wnętrza pomieszczeń.

Parę przykładów nieprawidłowych praktyk montażowych poniżej.

zly montaz 3
zly montaz 4

Jak należy przygotować otwór okienny do montażu okna?

Otwór okienny, a w zasadzie jego ościeża powinny być równe. Jeżeli poziomica wskazuje gdzieś nierówności powinny być one zniwelowane za pomocą np. zaprawy murarskiej.

Najmniej problemu z przygotowaniem otworu okiennego pod montaż okna jest w nowych budynkach gdzie ościeże okienne zazwyczaj wymaga tylko oczyszczenia z drobin gruzu, pyłu i wszystkiego co tam zdążyło się osadzić podczas budowy budynku. Należy na to zwrócić szczególną uwagę gdy będziemy stosowali taśmy rozprężne i folie uszczelniające.

Brak oczyszczenia ościeży może spowodować problemy z przyklejeniem do niego folii. Będzie również powodował złe przyleganie taśm rozprężnych do podłoża przez co warstwa uszczelnienia będzie podatna na przenikanie powietrza oraz wilgoci z zewnątrz.

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób przygotowana otworów pod ciepły parapet i taśmy do ciepłego montażu. Jak widać otwór jest wypoziomowany i wyrównany zaprawą w części, na której będzie leżał ciepły parapet oraz wygładzony dookoła w miejscu gdzie będą przyklejone taśmy.

dobry montaz
dobry montaz 2